Case study

Serwis internetowy, aplikacja mobilna i dedykowana aplikacja doradztwa biznesowego QualUp

Aplikacja dedykowana QualUp

Potrzeba

CXB to eksperci z wieloletnim doświadczeniem branżowym w zakresie doradztwa biznesowego, pracujący dla największych marek z branży motoryzacyjnej, gastronomicznej czy beauty. Zespół zauważył, że bolączką ich usług jest konieczność wielogodzinnych konsultacji z klasycznym doradcą na każdym etapie realizacji usługi. W odpowiedzi na ten problem wpadli na pomysł (naszym zdaniem genialny ;)), aby tam, gdzie to możliwe, obowiązki konsultanta przejął automat. W ten właśnie sposób powstała idea startupu QualUp – indywidualnego konsultanta dla firm.

Cele aplikacji QualUp

QualUp to innowacyjna usługa, której zadaniem jest stały monitoring postępów rozwoju firm. Klient zgłosił się do nas z bardzo jasno określonymi planami rozwojowymi. Głównymi celami, które zostały nakreślone, było stworzenie unikalnej identyfikacji wizualnej oraz stworzenie dedykowanej aplikacji webowej, która umożliwi firmom diagnozowanie problemów i sukcesywne ich eliminowanie. Dodatkowo ustaliliśmy, że kluczowe będzie także dostarczenie aplikacji mobilnej dla subskrybentów a także sprzedażowej strony internetowej typu landing page.

Strony i aplikacje internetowe

 • dedykowana aplikacja
 • zaawansowany CMS
 • zewnętrzne integracje
 • strona sprzedażowa typu landing page

Product Design

 • Scoping session
 • Makiety funkcjonalne
 • UX / UI

Wsparcie i utrzymanie

 • Warsztaty projektowe
 • Konsultacje IT
 • Monitoring serwisów
 • Wsparcie powdrożeniowe

Warsztaty projektowe

Z uwagi na wielkość projektu oraz stopień jego skomplikowania, niezbędnym krokiem przedwdrożeniowym było zorganizowanie warsztatów projektowych. Na tym etapie, po wielu godzinach zaangażowania obu stron, zdefiniowaliśmy zakres projektu, a także doprecyzowaliśmy kluczowe zagadnienia projektowe. W efekcie prac powstał szczegółowy zakres prac do wykonania a także orientacyjny harmonogram. Wypracowana koncepcja obejmowała zagadnienia w takich kategoriach jak:

 • Użytkownicy i bezpieczeństwo danych,
 • Przepływ informacji w systemie,
 • Opracowanie koncepcji interfejsu,
 • Wybór narzędzi zewnętrznych wspomagających projekt.

Dzięki warsztatom możliwe stało się pełne zrozumienie idei oraz oczekiwań naszego Partnera, co zaowocowało podsunięciem przez nas dodatkowych możliwych rozwiązań, z których część została wcielona w życie.

Opracowanie architektury systemu

Znając pełny zakres prac, rozpoczęliśmy prace nad architekturą systemu i modułami dostępnymi po stronie administracyjnej. W efekcie opracowaliśmy pełną specyfikację modułów i struktury bazy danych a także schematy ilustrujące procesy zachodzące w aplikacji. Wiedzieliśmy także, że z uwagi na realizację projektu w metodyce Agile, z pewnością okaże się, że założenia ulegną zmianie. Byliśmy na to jednak doskonale przygotowani.

Cały system powstał przy użyciu frameworka Symfony (po stronie backendowej) oraz Vue (po stronie frontendowej). Dzięki takiemu doborowi narzędzi mieliśmy pewność, że aplikacja będzie bezpieczna, szybka i nowoczesna.

Planowanie architektury systemu IT

Projekt User Interface panelu administracyjnego oraz panelu klienta końcowego

Równolegle do prac technologicznych, trwały prace projektowe. W ich rezultacie powstał szereg makiet, zarówno panelu administracyjnego jak i panelu klienta. Uzyskaliśmy więc pogląd na to, jak powinny wyglądać newralgiczne punkty systemu, takie jak elementy zarządzania oddziałami firm, dostępy poszczególnych użytkowników a także cały moduł zarządzania ankietami i mapowania odpowiedzi z ankiet na rekomendacje.

Projektowanie makiet i widoków UX

System zarządzania treścią (CMS) i aplikacja dedykowana dla Klienta Końcowego

Opracowanie dedykowanych modułów systemu zarządzania treścią przyniosło nam naprawdę wiele przyjemności. W efekcie QualUp otrzymał kilka naprawdę ciekawych funkcji. Najciekawsze z nich opisaliśmy poniżej.

Innowacyjny moduł mapowania odpowiedzi z ankiet na rekomendacje

Zgodnie z założeniami, ankiety w ramach produktu mogą składać się z kilku rodzajów pytań:

 • Pytania logiczne (tak/nie)
 • Jednokrotny wybór
 • Wielokrotny wybór logiczny
 • Pytania otwarte
 • Upload pliku

Każda odpowiedź może zostać opisana przez administratorów odrębną wartością.

Wartości te wykorzystywane są w systemie w przeróżny sposób. Dzięki zastosowaniu formuł znanych z Excela, możliwe jest warunkowe wyświetlanie pytań, w zależności od odpowiedzi na inne pytania. Administrator, tworząc rekomendacje, może także wykorzystać formuły do określenia, które rekomendacje powinny wyświetlać się w odniesieniu do konkretnej odpowiedzi lub grupy odpowiedzi.

Formuły te są walidowane w czasie rzeczywistym, co zapewnia wygodę nawet przy bardzo rozbudowanych ankietach.

Innowacyjny moduł mapowania odpowiedzi z ankiet na rekomendacje
Moduł mapowania odpowiedzi

Wersjonowanie produktów i historia ankiet

Każdy produkt (np. poprawa jakości i wyników biznesowych w branży beauty), może ewoluować wraz z rozwojem wiedzy na temat produktu. Mnogość zmieniających się przepisów, konieczność zdobywania certyfikatów i wiele innych zmiennych sprawia, że system doradczy powinien być maksymalnie elastyczny.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branż, stworzyliśmy system, który umożliwia pracę na wielu wersjach jednocześnie. W chwili, gdy użytkownik korzysta przykładowo z wersji pierwszej, istnieje możliwość, by administratorzy przygotowywali nową, zaktualizowaną wersję. Dodatkowo wzbogaciliśmy system o moduł mapowania treści z poprzedniej wersji do wersji aktualnej. Oznacza to, że administrator może dowolnie dodawać, usuwać i zmieniać pytania bez obawy, że statystyki z poprzednich wersji produktu nie będą odpowiadały aktualnym.

Zaimplementowaliśmy także funkcję przeglądania historycznie udzielanych odpowiedzi. Opcja ta ma szczególne zastosowanie w raportach i statystykach systemu.

Wersjonowanie produktów i historia ankiet

System generowania statystyk i raportów

Każdy produkt, w oparciu o sukcesywnie uzupełniane ankiety, wzbogacany jest o kolejne dane. Dane te, np. średnie, odchylenia, itp. Stosowane są do generowania statystyk i porównywania firm ze średnimi wartościami rynkowymi. Możliwe jest zatem śledzenie progresu firmy na wykresach pajęczynowych, liniowych i słupkowych a dane wyświetlane w ramach produktu są w pełni zarządzalne dzięki wspomnianym wcześnie formułom Excelowym.

Gdyby jednak raporty w wersji html nie były wystarczające dla użytkowników, zaimplementowaliśmy także możliwość pobrania raportów, statystyk i rekomendacji do plików csv i pdf.

System generowania statystyk i raportów

Zarządzanie firmą z podziałem na dowolnie rozbudowaną strukturę organizacyjną

Z uwagi na złożone struktury organizacyjne klientów końcowych, stworzyliśmy możliwość dowolnego tworzenia ich hierarchii. Dodatkowo, w ramach każdej jednostki organizacyjnej, umożliwiliśmy przypisywanie użytkowników (wraz z definiowaniem poziomów uprawnień). Możemy więc mieć użytkowników, którzy wyłącznie monitorują postępy w ramach jednego województwa, użytkowników nadzorujących pracę całej firmy, pracowników wypełniających ankiety w ramach konkretnego produktu w tylko jednym oddziale. Możemy także zupełnie wymieszać dostępy. Wszystko elastycznie dostosowane do potrzeb firmy.

Zarządzanie firmą z podziałem na dowolnie rozbudowaną strukturę organizacyjną

W pełni zautomatyzowany proces płatności subskrypcyjnych z podziałem na warianty pełnego dostępu lub monitoringu

Dostęp do systemu realizowany jest po podpięciu karty płatniczej. Dzięki zastosowaniu integracji z pośrednikiem płatności, użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać zarówno zakres dostępu do produktu jak i czas trwania subskrypcji. Może także dokonać zakupów dodatkowych produktów. Z uwagi na specyficzne wymagania naszego Klienta, dodatkowo zintegrowaliśmy bramkę z zewnętrznym systemem fakturowania. Pełna elastyczność i maksymalne bezpieczeństwo.

W pełni zautomatyzowany proces płatności subskrypcyjnych z podziałem na warianty pełnego dostępu lub monitoringu

Moduł zarządzania zadaniami jednorazowymi i cyklicznymi w ramach rekomendacji

W miarę rozwoju projektu zauważyliśmy, że rekomendacje powinny zawierać zadania zróżnicowane pod kątem powtarzalności. Dodaliśmy więc możliwość oznaczania zadań (a przez to i rekomendacji) jako jednorazowe lub cykliczne. Dodatkowo wzbogaciliśmy moduł o komponent dodawania rekomendacji do kalendarza.

Moduł zarządzania zadaniami jednorazowymi i cyklicznymi w ramach rekomendacji

Moduł wypełniania ankiet dla mystery shopperów i ankieterów

Oprócz ankiet produktowych uzupełnianych przez pracowników firm, wzbogaciliśmy system o możliwość uzupełniania kwestionariuszy przez tajemniczych klientów (mystery shopperów) oraz ankieterów. Podobnie jak zwykli ankietowani, mają oni możliwość odpowiadania na pytania w analogiczny sposób – odpowiadają jednak na pytania przeznaczone specjalnie dla nich. Wygenerowane w ten sposób rekomendacje zostają przedstawione pracownikom, nie wiedzą oni jednak nic o udziale wspomnianych użytkowników w procesie.

Wspomniane funkcje to zaledwie część prac zrealizowanych w tej części systemu. Zanim jednak przejdziemy do opisu kolejnej części projektu, warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć o pełnej wielojęzyczności, systemie logowania zdarzeń, systemie backupów, 2fa czy trybie WCAG, które mieliśmy okazję zaimplementować. W skrócie: aplikacja dedykowana szyta na miarę.

Moduł wypełniania ankiet dla mystery shopperów i ankieterów
Prev
Next

MVP projektu QualUp

Zanim QualUp dotarł do miejsca, w którym znajduje się obecnie, charakter projektu wymagał stworzenia możliwie szybko wersji MVP (Minimum Viable Product). Na potrzeby pierwszych zainteresowanych firm z branży motoryzacyjnej, mieliśmy za zadanie przygotować prototyp, który przy każdym logowaniu resetował dane do ustalonej wersji tak, by można było prezentować rozwiązanie w niezmienionej formie dowolnemu Użytkownikowi.

Aplikacja mobilna QualUp

Wszystkie funkcje znajdujące się w aplikacji webowej QualUp, zostały także zaimplementowane do hybrydowej aplikacji mobilnej, dostępnej w Google Play (Android) i AppStore (iOS).

Aplikacja mobilna QualUp

Sprzedażowa strona internetowa QualUp

Oprócz dedykowanej aplikacji webowej i aplikacji mobilnej, naszym zadaniem było stworzenie sprzedażowej strony internetowej typu landing page. Z uwagi na krótkie terminy realizacji zdecydowaliśmy się wykorzystać Sulu jako headless CMS oraz Vue po stronie frontendowej. Stosując elastyczne bloki oraz wbudowane mechanizmy wielojęzyczności, całość wykonaliśmy w niecałe 2 tygodnie. W ramach strony internetowej zaimplementowaliśmy także mechanizm zakupu produktów sprzężony z panelem administracyjnym CMS oraz bramką płatności.

Internetowa strona sprzedażowa QualUp

Wsparcie powdrożeniowe i dalszy rozwój QualUp

Po zakończeniu pierwszego etapu projektu w maju 2022 roku, płynnie przeszliśmy do wsparcia powdrożeniowego. Oprócz standardowej umowy utrzymaniowej, współpracujemy z QualUpem jako doradcy techniczni. Wśród kolejnych realizowanych funkcji jest pełna personalizacja brandingu, dodanie kolejnych rodzajów pytań, rozbudowa statystyk, konfigurowalne sekcje zarządzalne przez użytkowników i wiele innych zadań. Backlog z pomysłami stale rośnie a my czekamy z dumą aż o QualUp zrobi się głośno na całym świecie bo jest to naprawdę przełomowy cyfrowy produkt!

Potrzebujesz projektu i wdrożenia dedykowanej aplikacji internetowej?

Jeśli spodobał Ci się sposób, w jaki pracujemy, daj nam znać! Z przyjemnością przygotujemy darmową wycenę, którą otrzymasz w ciągu 2 dni roboczych.

Zarezerwuj spotkanie icon Zarezerwuj spotkanie