Poprawne wiadomości podczas błędnego logowania na Twojej stronie www

Standardowo niezależnie od tego czy użytkownik nie istnieje, wprowadziliśmy złe hasło lub jest zablokowany wiadomość zwrotna na stronie internetowej stworzonej w oparciu o FOSUserBundle (Symfony) zawsze wygląda tak samo:

{
  "code": 401,
  "message": "Bad credentials"
}

W łatwy sposób można uzyskać dokładną wiadomość jaki błąd wystąpił, wystarczy zarejestrować prosty subscriber który do odpowiedzi wprowadzi wiadomość z pierwszego wyjątku który wystąpił (Pierwszy wyjątek prawdopodobnie pochodzi FosUser’a i zawiera pierwszy błąd walidacji użytkownika który zawiera wiadomość o dokładnym błędzie)

<?php 
namespace App\Event\Subscriber;

use Lexik\Bundle\JWTAuthenticationBundle\Event\AuthenticationFailureEvent;
use Lexik\Bundle\JWTAuthenticationBundle\Events;
use Symfony\Component\EventDispatcher\EventSubscriberInterface;

class AuthenticationFailureSubscriber implements EventSubscriberInterface {
  public static function getSubscribedEvents()
  {
   return [
     Events::AUTHENTICATION_FAILURE => 'onAuthenticationFailure'
   ];
  }
  public function onAuthenticationFailure(AuthenticationFailureEvent $event)
  {
   $firstEvent = $event->getException();
   while($firstEvent->getPrevious()) {
     $firstEvent = $firstEvent->getPrevious();
   }
   $response = $event->getResponse();
   $response->setMessage($firstEvent->getMessage());
   $event->setResponse($response); 
  } 
}

Dzięki temu dostajemy zwrotki typu:

{
  "code": 401,
  "message": "The presented password is invalid."
}
{
  "code": 401,
  "message": "User account is disabled."
}
{
  "code": 401,
  "message": "Username \"admin\" does not exist." 
}

Udostępnij

Zarezerwuj spotkanie icon Zarezerwuj spotkanie