Narzędzia i metodologie

Czym jest rapid development? Jakie korzyści może przynieść Twojej aplikacji?

Rapid development jest metodą rozwoju aplikacji polegającą na prototypowaniu rozwiązań oraz stałym, szybkim feedbacku z mniejszym naciskiem na precyzyjne planowanie. Podejście to kładzie większy nacisk na rozwoju aplikacji tak, by kluczowe funkcje i moduły spełniały swoje funkcje tak szybko, jak to tylko możliwe.

Dlaczego warto stosować Rapid Development?

RAD jest najlepszym podejściem do szybkiego tworzenia prototypów w celu testowania funkcjonalności oprogramowania bez obawy o jakikolwiek wpływ na produkt końcowy. Firmy wybierają podejście RAD, ponieważ wymaga ono niewielkiej koncentracji na fazie planowania, umożliwiając jednocześnie zespołowi szybkie projektowanie, ocenę i iteracyjne wdrożenia kolejnych funkcjonalności.

Kluczowe kroki w Rapid Application Developmencie

Zasadniczo, proces Rapid Developmentu składa się z kilku podstawowych kroków. Są nimi:

Definiowanie wymagań

W odróżnieniu od "tradycyjnego podejścia", Rapid development nie wymaga warsztatów projektowych z klientem, podczas których tworzona jest precyzyjna lista wymagań. Zamiast tego, programiści oczekują ogólnego opisu wymagań, a doprecyzowują je sukcesywnie, w miarę rozwoju projektu.

Prototypowanie

Na tym etapie programiści, zamiast podążać za sztywno określonymi wymaganiami, skupiają się na dostarczaniu prototypów kolejnych funkcji tak szybko, jak to tylko możliwe. Efekty prac prezentowane są klientom, których zadaniem jest weryfikacja prototypów oraz decyzja, co akceptujemy dokładnie w takiej postaci, jak została dostarczona a co wymaga usprawnień.

Przeważnie prototypy są jedynie zalążkiem ostatecznego kształtu modułu, który dopracowany jest dopiero na etapie finalizacji.

Budowa / finalizacja

Jest to kluczowy etap całego procesu, podczas którego projektanci i programiści współpracują ściśle aby stworzyć produkt dokładnie tak, jak oczekuje tego Klient. To na tym etapie kluczowe stają się: rozwiązywanie konkretnych problemów, opinie dotyczące poszczególnych funkcji, proponowanie lepszych rozwiązań.

Etap ten może trwać szczególnie długo - zwłaszcza wtedy, gdy klienci decydują o pivotach lub gdy feedback dotyczący wdrożenia jest obszerny.

Publikacja

Ostatnim etapem RAD jest wdrożenie zbudowanego systemu do środowiska produkcyjnego. Faza wdrożenia obejmuje intensywne testy obciążeniowe, dokumentację techniczną, wykrywanie problemów, ostateczne dostosowanie i symulację systemu. Zespoły spędzają również czas na debugowaniu aplikacji i przeprowadzaniu ostatecznych aktualizacji i zadań konserwacyjnych przed uruchomieniem.

Wady i zalety Rapid Developmentu

Zalety Rapid DevelopmentuWady Rapid Developmentu
Wymagania mogą być zmieniane w dowolnym momencieWymaga silnej współpracy zespołu
Kładzie nacisk na feedback od klientaNiezbyt skuteczny w realizacji projektów w dużych zespołach
Szybka weryfikacja realizacji prototypówWymaga pracy programistów o wysokich umiejętnościach
Czas developmentu jest znacząco skróconyBazuje na stale dostarczanych wymaganiach biznesowych przez cały cykl wdrożenia produktu
Więcej produktywności przy mniejszej liczbie osóbSkierowany głównie do projektów, które nie mają wiele czasu na wdrożenie
Czas pomiędzy dostarczaniem prototypu i iteracjami usprawniającymi jest bardzo krótkiBardziej skomplikowany model do zarządzania w porównaniu z innymi modelami

Rapid development kontra inne modele rozwoju oprogramowania

W porównaniu z innymi metodologiami tworzaenia oprogramowania, Rapid Development znacząco się wyróżnia. Głównym wyróżnikiem jest szybkość rozwoju aplikacji, która stanowi oś tworzenia projektu. Pozostałe metodologie koncentrują się na dostarczeniu kompletnego, działającego produktu do Klienta - wedle z góry założonej specyfikacji.

RADWaterfallAgile
Tworzy funkcjonalny, działający model aplikacji w najszybszy możliwy sposóbKładzie nacisk na intensywne planowanie i realizację wyznaczonych celówBuduje aplikację poprzez rozbicie dużych celów ogólnych na mniejsze "sprinty"
Idealne do projektów wymagających bardzo krótkiego czasu wdrożeniaProjekty są dokładnie planowane, a ich realizacja jest zazwyczaj czasochłonnaWspiera rozwój projektów poprzez cykliczne kamienie milowe lub "sprinty"
Umożliwia dostosowanie się do zmieniających się wymagańNie przewiduje zmian jeśli planowanie zostało zakończoneUmożliwia stosunkowo proste dostosowanie do zmian nawet na późniejszych etapach
Angażuje klientów w cały cykl developmentuAngażuje klientów jedynie na etapie planowaniaAngażuje klientów w cały cykl developmentu
Przedkłada funkcjonalność ponad aspekty UI/UXWymaga omówienia wszelkich aspektów aplikacji jeszcze przed rozpoczęciem wdrożeniaKładzie większy nacisk na UI/UX niż na funkcjonalność

Kiedy stosować Rapid Application Development?

Jeśli możesz wiarygodnie przetestować swój prototyp

Jeśli posiadasz grupę użytkowników, którzy mogą dać spójny i wiarygodny feedback na temat prototypów, które tworzysz, to rapid development jest świetnym modelem wdrożenia. Prototypy budowane w ramach rapid developmentu zależą od informacji zwrotnych z poprzednich iteracji, więc wiarygodne informacje zwrotne z wiarygodnych źródeł mogą być niezwykle pomocne.

Kiedy masz odpowiedni budżet

Praca w ramach modelu rapid development wymaga zatrudnienia specjalistów - osób, które potrafią same wziąć odpowiedzialność za rozwiązania, które wdrażają. Takie umiejętności są kluczowym czynnikiem w kwestii ustalania wynagrodzenia za wykonywaną pracę dlatego też w zamian za bardzo szybkie dostarczenie produktu końcowego, należy liczyć się z odpowiednio wyższą wyceną wdrożenia.

Gdy zależy Ci na szybkim wdrożeniu projektu

Jeśli masz narzucony bardzo krótki termin realizacji projektu, rapid development będzie najlepszym podejściem.  Dostarczanie realnej wartości projektu pod presją upływającego czasu jest czynnikiem, który niemal natychmiast powinien skierować uwagę właścicieli projektu na RAD. Rapid development dzieje się "na bieżąco" - tu i teraz, co ma kluczowe znaczenie dla szybkich wdrożeń gdzie z dnia na dzień zmianie mogą ulec kluczowe założenia.

Case study Rapid Developmentu - system szkoleniowy ELPRO

We współpracy z jednym z naszych pierwszych klientów, firmą ELPRO, zastosowaliśmy Rapid Development podczas wdrożenia nowego systemu szkoleniowego. Znając pierwotny, ogólny zarys aplikacji, sukcesywnie dostarczaliśmy (i nadal dostarczamy) kolejne moduły systemu. Na każdym etapie współpracy, dopiero po dostarczeniu prototypu modułu rozpoczynamy prace nad dopracowywaniem szczegółów. Nie do przecenienia jest tutaj współpraca z samym Klientem, który rozumiał, jak wiele zależy od ich feedbacku i, dając nam swobodę działania, wracał jednocześnie z cennym feedbackiem. Dzięki takiemu podejściu, zrealizowaliśmy prototyp kompleksowego systemu zapisów i obsługi szkoleń w 5 miesięcy od rozpoczęcia współpracy!

Udostępnij

Zarezerwuj spotkanie icon Zarezerwuj spotkanie